html-tags

Home » html-tags

<a>

A is voor het maken van een link en het maken van ankers..

de tag wordt als volgt gebruikt:
<a href=”http://www.html-leren.nl”>HTML-Leren</a>

een anker maak je zo:
<a name=”test”>

<a href=”#test”>ga naar de plek waar de anker staat</a>

alles tussen <a> </a> is aanklikbaar.

<abbr>

Op deze manier kun je extra informatie geven aan browsers.

<abbr title=”Jacob Slomp”>JS</abbr>

geeft JS weer.

<acronym>

<acronym title=”World Wide Web”>WWW</acronym>

geeft als uitvoer: WWW

<address>

<address>
Donald Duck<br />
Box 555<br />
Disneyland
</address>

geeft als uitvoer:

Donald Duck
Box 555
Disneyland

<b>

B het is vrij voor de hand liggend, b staat voor bold. De code is niet officieel.

het is een alias van strong

<base>

Het BASEFONT element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beƫindiging is daarom niet toegestaan.
Aan het BASEFONT attribuut moet minimaal het SIZE attribuut worden toegevoegd.

In HTML 4.0 heeft het BASEFONT element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor lettertypen een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

Het BASEFONT element wordt niet meer ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger.

<blockquote>

met blockquote kun je de tekst laten inspringen. Hier mooi voorbeeldje:

<strong>Titel</strong>
<blockquote> Ingesprongen tekst</blockquote>

Attributen:

  • class
  • id

<body>

de body tag is verplicht in een webpagina, deze komt na de head-tag

als er sprake is van een frameset is de body tag juist verboden.

met de body tag kun je de basis kleuren instellen.

voobeeld:
<html>
<head>
<title>titel</title>
</head>
<body>
hier komt de html pagina
</body>
</html>

Attributen:

  • alink
  • background
  • bgcolor
  • link
  • text
  • vlink

<br>

<br> is de tag voor een enter, hij wordt gebruikt op het moment dat er een regel naar onder moet komen.

Bijvoorbeeld:

hallo wereld<br>
Dit is de 2e regel.

in XHTML wordt <br> afgesloten, dit doen we zo: <br />

<dir>

Met dir kun je een lijst maken. Werkt als volgt:

<dir>
<li>html</li>
<li>xhtml</li>
</dir>